Sněmovní tisk 253
V. n. z. o službě stát. zaměstnanců ve správních úřadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 253/0 dne 19. 3. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Ing. Lucie Talmanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 374).
  Čtení proběhlo 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 374).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 285, usnesení č. 585).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 7. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 132/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Hadrava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Bohumil Čada).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 7. 2003 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 132/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 132/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 132/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 8. 2003 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 187).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Zákon vyhlášen 28. 8. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 281/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, odměňování, státní úředník, státní zaměstnanec, statut zaměstnance, ústřední orgány státní správy, veřejná funkce

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)