Sněmovní tisk 295
Novela z. - exekuční řád

Stav projednávání ke dni: 22. srpna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kolářík L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 295/0 dne 5. 10. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 1. 11. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2018 jako tisk 295/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Mgr. Marek Výborný a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 28. 5. 2019 určen jiný poslanec (usnesení č. 640).


  Projednávání pokračovalo 28. 5. 2019 na 30. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 640).Deskriptory EUROVOCu: místní příslušnost, pohledávka, soudní řízení, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)