Sněmovní tisk 39
Vládní návrh stavebního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 10. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 9. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 357/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 9. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 9. 2002 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 357/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 9. 2002 a přijal usnesení č. 331, které bylo rozdáno jako tisk 357/2 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 9. 2002.
  Prezident zákon podepsal 23. 9. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 9. 2002.

Zákon vyhlášen 27. 9. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 150 pod číslem 422/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Situace krizové, Stav legislativní nouze, Zákon stavební

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: pomoc obětem neštěstí, povodeň, přírodní katastrofa, stavební povolení, stavební právo, územní plánování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)