Sněmovní tisk 42
N.z. o Registru smluv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: Farský J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 42/0 dne 4. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2013 jako tisk 42/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 21. 1. 2014 na 5. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 80).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 18. 6. 2015 na 29. schůzi určen Ústavně právní výbor (usnesení č. 790).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 42/9, který byl rozeslán 10. 7. 2015 v 10:05.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 9. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 42/10 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 9. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 880).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 9. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 126/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 9. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 10. 2015 a přijal usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako tisk 126/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 10. 2015 a přijal usnesení č. 65 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 10. 2015 a přijal usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako tisk 126/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 10. 2015 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 126/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 10. 2015 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 255).
  Návrh projednán dne 22. 10. 2015 na 13. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 256).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 10. 2015 poslancům jako tisk 42/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 10. 2015 poslancům jako tisk 42/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 960).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 14. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 340/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2240Radek VondráčekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.27. 4. 2015 v 09:17:45
2257Radek VondráčekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 4. 2015 v 11:32:02
2265Jan FarskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 4. 2015 v 13:46:11
2273Radek VondráčekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 4. 2015 v 14:46:18
2351Jan KlánDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 5. 2015 v 10:25:49
2352Ludvík HovorkaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 5. 2015 v 10:49:02
2354Milan UrbanDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 5. 2015 v 13:18:20
2358Jan KlánDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 5. 2015 v 15:40:50
2363Radek VondráčekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 5. 2015 v 17:18:50
2368Vít KaňkovskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.20. 5. 2015 v 10:08:58
2369Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.20. 5. 2015 v 10:19:18
2371Jan FarskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.20. 5. 2015 v 10:44:40
2372Vladislav VilímecDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.20. 5. 2015 v 11:37:58
2515Vítězslav JandákDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.16. 6. 2015 v 14:55:50
2526Ivan AdamecDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.17. 6. 2015 v 09:57:35
2527Jaroslav FoldynaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.17. 6. 2015 v 10:51:15
2537Miroslav KalousekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.17. 6. 2015 v 16:56:32
2603Jan KlánDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.7. 7. 2015 v 14:35:19
2604Jan KlánDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.7. 7. 2015 v 14:42:02
2605Jan KlánDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.7. 7. 2015 v 14:42:32
2617Ludvík HovorkaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.8. 7. 2015 v 11:50:03


Hesla věcného rejstříku: Zakázky

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, elektronický dokument, průhlednost administrativy, průhlednost rozhodování, smlouva, správa věcí veřejných, veřejná správa, zpřístupňování informací, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)