Sněmovní tisk 471
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 471/0 dne 21. 4. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 2015 (usnesení č. 164). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 805).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 7. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 471/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 471/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 471/3, který byl rozeslán 13. 10. 2015 v 8:49.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 471/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 994).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 12. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 175/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 1. 2016 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 175/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 1. 2016 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 175/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 1. 2016 a přijal usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako tisk 175/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 1. 2016 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 317).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 2. 2016.

Zákon vyhlášen 5. 2. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 48/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2797Stanislav HumlDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 9. 2015 v 12:08:29
2802Jiří JunekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 9. 2015 v 13:36:23
2809Stanislav BerkovecDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 9. 2015 v 14:58:10
2815Martin KolovratníkDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 9. 2015 v 16:01:17
2817Martin KolovratníkDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 9. 2015 v 18:29:16
2820Daniel KorteDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 9. 2015 v 19:38:23
2821Petr KudelaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 9. 2015 v 22:36:24
2831Ivan AdamecDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.16. 9. 2015 v 10:25:24
2902Daniel KorteDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 9. 2015 v 11:09:56
2924Martin KolovratníkDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.5. 10. 2015 v 12:15:55
2926Martin KolovratníkDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.6. 10. 2015 v 10:52:57
2928Ivan AdamecDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.6. 10. 2015 v 13:25:31
2931Petr KudelaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.6. 10. 2015 v 13:50:56
2963Ivan AdamecDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.8. 10. 2015 v 17:36:45
2964Pavel ČihákDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.9. 10. 2015 v 09:13:34
2966Jiří KoubekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.9. 10. 2015 v 11:59:57


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Komunikace dopravní, Přestupky

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, bezpečnost silničního provozu, cyklistická stezka, dopravní prostředek, chodec, pozemní doprava

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)