Sněmovní tisk 489
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: mpř. vlády pro vědu.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 5. 2016 a přijal usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 5. 2016 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 264/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 438).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 17. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 194/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3071Ivan PilnýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.26. 10. 2015 v 15:21:07
3230František VáchaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.20. 11. 2015 v 18:36:16
3241Jiří MiholaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 11. 2015 v 09:16:01
3242Ivan PilnýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 11. 2015 v 09:17:57
3377Karel RaisDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.7. 12. 2015 v 11:43:58
3400Jiří ZlatuškaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.11. 12. 2015 v 14:39:56
3582Ivan PilnýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.25. 1. 2016 v 14:02:45
3802František VáchaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 2. 2016 v 21:31:52
3857Ivan PilnýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.2. 3. 2016 v 14:10:34
3889Jiří ZlatuškaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.8. 3. 2016 v 13:21:25
3890Jiří ZlatuškaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.8. 3. 2016 v 13:22:08
3898Jiří MiholaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.8. 3. 2016 v 13:58:40
3899Jiří MiholaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.8. 3. 2016 v 14:01:03
3900Jiří MiholaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.8. 3. 2016 v 14:05:49


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Věda

Deskriptory EUROVOCu: implementující opatření státu, mezinárodní spolupráce, politika výzkumu, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)