Sněmovní tisk 52
Sml. mezi ČR a Rep. Kosovo o zamezení dvojímu zdanění

Stav projednávání ke dni: 26. srpna 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 52/0 dne 8. 1. 2018.

  • O

    Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 1. 2018 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: Jan Lipavský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 21. 3. 2018 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 162).

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 25. 4. 2018 zprávu doručenou poslancům jako tisk 52/1.
    • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 52/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
    • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 52/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

  • PS

    předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 1. 2018 jako senátní tisk 224/0.

  • O

    Organizační výbor dne 23. 1. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

  • V
    • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 2. 2018 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 224/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
    • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 2. 2018 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 224/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • S

    Návrh projednán dne 4. 4. 2018 na 13. schůzi Senátu.
    Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 382).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, KosovoISP (příhlásit)