Sněmovní tisk 547
Dohoda evr. spol. státu mezi ČR a Evrop.kosmic. agenturou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 12. 2003.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 547/0 dne 17. 12. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 12. 2003 (usnesení č. 231). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1050).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 6. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 547/1 (přerušuje projednávání).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 547/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 14. 10. 2004 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1307).

Senát

 • PS

  Petra Buzková předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 12. 2003 jako senátní tisk 234/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Václav Roubíček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zieleniec).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 2. 2004 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 234/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 2. 2004 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 234/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 385).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26.10.2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 10. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 51 pod číslem 111/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Evropská kosmická agentura, kosmické právo, kosmický prostorISP (příhlásit)