Sněmovní tisk 557
Dohoda o účasti v Evrops. hospod. prostoru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 1. 2004.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Cyril.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 557/0 dne 14. 1. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 1. 2004 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Ing. Jan Mládek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 4. 2004 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1052).

 • L

  Projednávání proběhlo 4. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 25 dní (usnesení č. 1101).

 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 5. 2004 na 31. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1151).

Senát

 • PS

  Cyril Svoboda předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 1. 2004 jako senátní tisk 266/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 1. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh a přijal usnesení č. 234, které bylo rozdáno jako tisk 266/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 3. 2004 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 266/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 412).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19.05.2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 3. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 14 pod číslem 34/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dohoda (EU), Evropský hospodářský prostor, jednotný trh, přistoupení k dohoděISP (příhlásit)