Sněmovní tisk 610
Sml. ČR a SRN o průb.spol. stát.hr. Rozvadov-Waidhaus

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 610/0 dne 25. 3. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 31. 3. 2004 (usnesení č. 276). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 5. 2004 na 31. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1132).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 610/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 9. 2004 na 35. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1258).

Senát

 • PS

  František Bublan předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 3. 2004 jako senátní tisk 319/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 10. 2004 a přijal usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako tisk 319/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 11. 2004 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 319/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 552).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30.09.2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 8. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 75/2005 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dálnice, hranice, Německo, pohraniční oblastISP (příhlásit)