Sněmovní tisk 613
Novela z. o státní službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 613/0 dne 23. 9. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě .
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 6. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 900).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 613/1 (pozměňovací návrhy).
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 613/2 (stanovisko).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 613/3, který byl rozeslán 27. 11. 2015 v 11:58.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 12. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 613/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 159, usnesení č. 995).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 12. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 171/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 1. 2016 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 171/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 1. 2016 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 171/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 1. 2016 na 17. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 309).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 1. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 1. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 1. 2016.

Zákon vyhlášen 25. 1. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 9 pod číslem 26/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3050Jana PastuchováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.22. 10. 2015 v 08:51:56
3239Jeroným TejcDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 11. 2015 v 16:54:11
3251Jeroným TejcDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 11. 2015 v 11:03:35
3262Jana HnykováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 11. 2015 v 13:42:14
3266Jaroslav FoldynaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 11. 2015 v 14:32:22
3308Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.25. 11. 2015 v 18:00:31
3309Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.25. 11. 2015 v 18:03:49
3310Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.25. 11. 2015 v 18:06:53


Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: pracovník v zahraničí, státní zaměstnanec, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)