Sněmovní tisk 642
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 642/0 dne 3. 11. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2015 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1208).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 642/5, který byl rozeslán 22. 9. 2016 v 14:35.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 10. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 642/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21., 26. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1401).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 2/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 12. 2016 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 2/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2016 na 3. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 58).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2016.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 460/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4656Helena VálkováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 6. 2016 v 10:24:43
4686Pavel BlažekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.11. 7. 2016 v 12:16:29
4689Nina NovákováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.12. 7. 2016 v 14:05:56
4769Helena VálkováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 8. 2016 v 16:38:49
4827Jana PastuchováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.6. 9. 2016 v 09:40:22
4859Radka MaxováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.7. 9. 2016 v 17:33:36
4886Jeroným TejcDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.12. 9. 2016 v 12:33:36
4894Karel FiedlerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 9. 2016 v 09:37:43
4921Hana Aulická JírovcováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 9. 2016 v 15:15:36
4943Radka MaxováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.16. 9. 2016 v 09:25:47
4944Jan FarskýDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.16. 9. 2016 v 09:36:07
4947Radka MaxováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.16. 9. 2016 v 11:06:29


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Fondy, Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, občanský zákoník, práva jednotlivce, soukromé právo, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)