Sněmovní tisk 69
Novela z. o majetku České republiky

Stav projednávání ke dni: 22. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 69/0 dne 30. 1. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0069.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 2. 2018. Vláda zaslala stanovisko 28. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 2. 2018 jako tisk 69/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2018 (usnesení č. 45). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 188).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 69/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 69/3 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 6. 2018 zprávu doručenou poslancům jako tisk 69/4.
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 69/5 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo v podrobné rozpravě 14. 11. 2018 na 20. schůzi odročeno (usnesení č. 395).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 69/6, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 12:07.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 69/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (usnesení č. 537).

 • V

Projednávání tisku zařazeno na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2119Jakub Michálek14343-21290.docx (20 KB)29. 1. 2019 v 17:14:13


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, správní odpovědnost, veřejný majetek, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)