Sněmovní tisk 767
Novela zákona o hlavním městě Praze - RJ

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Krátký, Vladimír Doležal, Tomáš Kladívko, Karel Šplíchal, Světlana Navarová) předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2000.
Zástupce navrhovatele: Krátký Libor a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 767/0 dne 3. 11. 2000.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 11. 2000. Vláda zaslala stanovisko 6. 12. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 12. 2000 jako tisk 767/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: hlavní město, místní orgány státní správy, Praha, správní celek, územní samosprávaISP (příhlásit)