Sněmovní tisk 770
Dodat. prot.k Evrop. úml. o před žád.o práv.pomoc

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 9. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 770/0 dne 15. 9. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 9. 2004 (usnesení č. 331). Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Jiří Karas a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 10. 2004 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1315).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 12. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 770/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1550).

Senát

 • PS

  Pavel Němec předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 9. 2004 jako senátní tisk 410/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 10. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 11. 2004 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 410/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 11. 2004 a přijal usnesení č. 198, které bylo rozdáno jako tisk 410/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 12. 2004 na 1. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 27).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 25.02.2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 9. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 43 pod číslem 90/2005 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dostupnost práva, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, právní pomoc, právní spolupráce, přístup k soudu, soudní spolupráce EU v trestních věcechISP (příhlásit)