Sněmovní tisk 873
Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 873/0 dne 22. 7. 2016.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1379).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 11. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 873/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 11. 2016 na 53. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 873/2, který byl rozeslán 1. 12. 2016 v 15:03.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 12. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 873/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11., 13. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 136, usnesení č. 1518).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 2. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 53/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2017 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 53/1 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 7. 3. 2017 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 53/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2017 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 112).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 873/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 873/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1608).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 4. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 16. 6. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 170/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5209Jaroslav KlaškaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.8. 11. 2016 v 14:54:54
5238Jaroslav ZavadilDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.15. 11. 2016 v 13:53:38
5267Vladislav VilímecDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 11. 2016 v 12:34:04
5285Miroslav KalousekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 11. 2016 v 16:03:23
5287Václav VotavaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 11. 2016 v 16:13:48
5292Roman KubíčekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 11. 2016 v 10:45:48
5294Roman KubíčekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 11. 2016 v 10:48:27
5300Ladislav ŠinclDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 11. 2016 v 12:47:57
5318Kristýna ZelienkováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 11. 2016 v 15:40:22
5319Kristýna ZelienkováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 11. 2016 v 15:40:23
5320Martin PlíšekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 11. 2016 v 16:00:11
5321Martin PlíšekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.29. 11. 2016 v 16:00:21
5332Václav VotavaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 08:05:48
5334Andrej BabišDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 08:18:27
5354Jaroslav KlaškaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 10:31:44
5355Jaroslav KlaškaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 10:33:00
5356Jaroslav KlaškaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 10:38:13
5357Jaroslav KlaškaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 10:40:50
5361Marek ČernochDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 11:10:02
5363Ivana DobešováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 11:26:22
5364Roman SklenákDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 11:47:55
5366Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 13:14:22
5367Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 13:16:32
5368Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 13:17:47
5369Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 13:18:39
5370Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 13:20:40
5371Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 13:21:37
5372Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 13:22:34
5373Věra KovářováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 13:45:22
5379Zbyněk StanjuraDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 17:00:58
5380Marek ČernochDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 17:10:30
5381Ludvík HovorkaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.30. 11. 2016 v 17:48:21


Deskriptory EUROVOCu: daň, daňová kontrola, daňové orgány, daňové právo, daňový systém, finanční kontrola, harmonizace daní, vybírání daní

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)