Sněmovní tisk 924
Úml. o pomoci v trestních věcech mezi státy Evropské unie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 924/0 dne 24. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 3. 2005 (usnesení č. 423). Určil zpravodaje: prof.JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 5. 2005 na 44. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1691).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 924/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 1. 7. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 924/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 924/3 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1927).

Senát

 • PS

  Pavel Němec předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 3. 2005 jako senátní tisk 44/0.

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 27.10.2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 6. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 28 pod číslem 55,56/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: evropská spolupráce, mezinárodní trestní právo, policejní spolupráce (EU), soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcechISP (příhlásit)