Sněmovní tisk 937
Novela z. o církvích a náboženských společnostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: Soukup Z. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 937/0 dne 19. 10. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 10. 2016. Vláda 16. 11. 2016 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: církev, islám, kulturní identita, náboženská skupina, náboženství, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)