Sněmovní tisk 944
Novela zákona o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 4. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 944/0 dne 6. 4. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 5. 2005 jako tisk 944/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 5. 2005 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1738).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 944/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 944/3, který byl rozeslán 27. 10. 2005 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 116, usnesení č. 1993).Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, ekologická daň, obec, odpad z domácností, recyklace odpadu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)