Sněmovní tisk 959
Novela z. o pedagogických pracovnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. školství.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 113/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 113/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 113/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 5. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 165).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 6. 2017 poslancům jako tisk 959/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 6. 2017 poslancům jako tisk 959/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6., 12. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5530Alena NohavováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.13. 1. 2017 v 10:29:55
5590Jiří JunekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.25. 1. 2017 v 08:45:06
5677Jiří MiholaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.3. 2. 2017 v 12:04:19
5761Karel RaisDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.21. 2. 2017 v 07:20:46
5842Jiří ZlatuškaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.22. 2. 2017 v 17:50:56
5849Anna PutnováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.23. 2. 2017 v 12:43:21
5889Karel FiedlerDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 2. 2017 v 09:46:44
5900Petr KořenekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 2. 2017 v 12:34:17
5901Petr KořenekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 2. 2017 v 12:39:04
5902Petr KořenekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 2. 2017 v 12:39:34
5906Nina NovákováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 2. 2017 v 13:00:29
5916Vlasta BohdalováDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 2. 2017 v 14:09:01
5922Petr KořenekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 2. 2017 v 15:01:00


Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, mzda, mzdová politika, odborná kvalifikace, pracovní dráha, speciální vzdělávání, učitel

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)