Sněmovní tisk 960
Inf.o přeletech a průjezdech ozbroj. sil ve 2. pololetí 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2012

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 28. 3. 2013 jako tisk 960/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2013 (usnesení č. 367). Zpravodajem určena Renáta Witoszová.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 960/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 28. 3. 2013 jako senátní tisk 68/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Trpák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 4. 2013 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 68/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, Česká republika, NATO, pozemní vojska, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvo, vojska v zahraničíISP (příhlásit)