Sněmovní tisk 965
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 29. 3. 2013 jako tisk 965/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2013 (usnesení č. 367).

  • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Doprava
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)