Sněmovní tisk 1090
Interpelace poslance Miroslava Rašky


Autor: Ing. Miroslav Raška
Adresát: Ing. Karel Dyba, CSc.
Interpelace ve věci státního informačního systému
Podáno: 1994-07-09
Odesláno adresátovi: 1994-07-13
Odpověď rozeslána 9.07.1994 jako tisk 1090 A.
Interpelace projednána 29. 9. 1994 na 23. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 479).

Interpelace projednána 3. 11. 1994 na 24. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 497).

Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 532).

Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 591).


ISP (příhlásit)