Sněmovní tisk 1208
Smlouva s Rakouskem o právní pomoci ve věcech trestních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P
  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
  • Smlouva předložena sněmovně dne 1994-10-04.
    Zástupce navrhovatele: Kalvoda Jan.
    Text smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1208 dne 1994-10-07.
  • Organizační výbor určil garančním výborem Zahraniční výbor a přikázal smlouvu výborům: Ústavně právní výbor, Zahraniční výbor.
      Smlouva byla dne 15. 12. 1994 na 25. schůzi schválena (usnesení č. 543).


ISP (příhlásit)