Sněmovní tisk 1328
Interpelace poslance Jozefa Wagnera


Autor: Jozef Wagner
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci fondů důchodového pojištění
Podáno: 1994-11-14
Odesláno adresátovi: 1994-11-22
Odpověď rozeslána 14.11.1994 jako tisk 1328 A.
Interpelace projednána 13. 12. 1994 na 25. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 532).

Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 591).

Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 628).

Interpelace projednána 20. 4. 1995.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)