Sněmovní tisk 1596
Interpelace poslance Rudolfa Opatřila


Autor: Ing. Rudolf Opatřil
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace poslance Rudolfa Opatřila
Podáno: 1995-03-15
Odesláno adresátovi: 1995-03-21
Odpověď rozeslána 15.03.1995 jako tisk 1596 A.
Úplný název: Interpelace poslance Rudolfa Opatřila na předsedu vlády Václava Klause ve věci objasnění některých okolností v souvislosti se smrtí ředitele Zbrojovky Uherský Brod pana Miroslava Dudy
Interpelace projednána 20. 4. 1995.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)