Sněmovní tisk 1759
Interpelace poslance Jana Navrátila


Autor: JUDr. Jan Navrátil
Adresát: Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
Interpelace ve věci opatření vlády České republiky na podporu bydlení
Podáno: 1995-05-25
Odesláno adresátovi: 1995-05-30
Odpověď rozeslána 25.05.1995 jako tisk 1759 A.
Interpelace projednána 28. 9. 1995 na 34. schůzi.
Sněmovna nepřijala k odpovědi usnesení.


ISP (příhlásit)