Sněmovní tisk 2010
Zákon o periodickém tisku a novely dalších zákonů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 1995.
Zástupce navrhovatele: Tigrid Pavel.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: TiskISP (příhlásit)