Sněmovní tisk 791
Zákon o zvýšení důchodů a o sociálních důchodů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Vláda.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 791.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal usnesení rozdané jako tisk 804. Přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 824.
    Návrh na upuštění od projednávání zásad zákona byl projednán.
     Návrh zákona na 16. schůzi schválen.
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 21. 3. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 41/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Důchody

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní sílaISP (příhlásit)