Sněmovní tisk 160
P.Dostála ve věci výkonu pravom.sociálprac.-nezl.D.Turková

Dokument

Autor: Pavel Dostál

Úplný název: Interpelace poslance Pavla Dostála na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci výkonu pravomoci sociálních pracovníků v případě nezletilé Denisy Turkové
Adresát: Ing. Jindřich Vodička
Podáno dne: 31.01.1997
Odesláno adresátovi: 7.02.1997
O zařazení na schůzi požádáno dne: 25.03.1997

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 3. 1997 jako tisk 160/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 27. 3. 1997 na 10. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: lidská práva, ochrana dítěte, práva dítěte, sociální pracovníkISP (příhlásit)