Sněmovní tisk 163
J.Štraita ve věci stavebního spoření

Dokument

Autor: Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc.

Úplný název: Interpelace poslance Jaroslava Štraita na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci stavebního spoření
Adresát: Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Podáno dne: 5.11.1996
Odesláno adresátovi: 18.11.1996
O zařazení na schůzi požádáno dne: 26.03.1997

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 15. 5. 1997 jako tisk 163/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 15. 5. 1997 na 11. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 330).Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, hypoteční banka, státní podpora, stavební výpomoc, úvěrISP (příhlásit)