Sněmovní tisk 208
R.Tomíčka ve věci "dlouhodobé" výluky tratě č. 144

Dokument

Autor: Ing. Rudolf Tomíček

Úplný název: Interpelace poslance Rudolfa Tomíčka na ministra dopravy a spojů Martina Římana ve věci "dlouhodobé" výluky tratě č. 144 z důvodu její technické nezpůsobilosti
Adresát: Ing. Martin Říman
Podáno dne: 11.04.1997
Odesláno adresátovi: 15.04.1997
O zařazení na schůzi požádáno dne: 27.05.1997

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 6. 6. 1997 jako tisk 208/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 3. 7. 1997 na 12. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 405).Deskriptory EUROVOCu: nákladní doprava, regionální doprava, železniční doprava, železniční síťISP (příhlásit)