Sněmovní tisk 240
Jaroslava Štraita ve věci stavebního spoření

Dokument

Autor: Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc.

Úplný název: Interpelace poslance Jaroslava Štraita na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci stavebního spoření
Adresát: Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Podáno dne: 5.11.1996
Odesláno adresátovi: 18.11.1996
O zařazení na schůzi požádáno dne: 1.07.1997

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 2. 7. 1997 jako tisk 240/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 3. 7. 1997 na 12. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 405).Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, hypoteční banka, státní podpora, stavební výpomoc, úvěrISP (příhlásit)