Sněmovní tisk 271
Rudolfa Tomíčka ve věci "dlouhodobé" výluky tratě č. 144

Dokument

Autor: Ing. Rudolf Tomíček

Úplný název: Interpelace poslance Rudolfa Tomíčka na ministra dopravy a spojů Martina Římana ve věci "dlouhodobé" výluky tratě č. 144 z důvodu její technické nezpůsobilosti
Adresát: Ing. Martin Říman
Podáno dne: 11.04.1997
Odesláno adresátovi: 15.04.1997
O zařazení na schůzi požádáno dne: 22.08.1997

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 27. 8. 1997 jako tisk 271/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 4. 9. 1997 na 13. schůzi
    Sněmovna vyslovila s odpovědí nesouhlas (usnesení č. 477).Deskriptory EUROVOCu: nákladní doprava, regionální doprava, železniční doprava, železniční síťISP (příhlásit)