Sněmovní tisk 75
Václava Exnera ve věci vízové povinnosti pro obč. ČR

Dokument

Autor: RNDr. Václav Exner, CSc.

Úplný název: Interpelace poslance Václava Exnera na místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci vízové povinnosti pro občany České republiky při všech cestách do Jihoafrické republiky
Adresát: Ing. Josef Zieleniec
Podáno dne: 9.08.1996
Odesláno adresátovi: 13.08.1996
O zařazení na schůzi požádáno dne: 1.10.1996

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 2. 10. 1996 jako tisk 75/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 3. 10. 1996 na 5. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: Česká republika, cizinecké právo, Jihoafrická republika, vízová politika, vstup cizincůISP (příhlásit)