Sněmovní tisk 24
Návrh novely občanského zákoníku a dalších zákonů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Anna Röschová, Milena Kolářová) předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 1996.
Zástupce navrhovatele: Röschová Anna, Kolářová Milena.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 24/0 dne 2. 8. 1996.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 7. 1996. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 1996. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 1996 jako tisk 24/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 9. 1996. Určil zpravodaje: JUDr. Libor Novák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 18. 12. 1996 na 7. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

  Návrh zákona vzat zpět 25. 3. 1997.Hesla věcného rejstříku: Rodina

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, manželské právo, poručenství, rodičovská odpovědnost, rodinné právo, spoluvlastnictví, vyživovací povinnost, zvláštní výchovná péčeISP (příhlásit)