Sněmovní tisk 1135
Senátní návrh zák. o pohřebnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Přemysl Sobotka, Mirek Topolánek, Alena Palečková, Vladimír Kulhánek, Jiří Liška, Bohumil Kulhánek, Jiří Pospíšil, Irena Ondrová, Jaroslav Kubera, Daniela Filipiová, Jaroslav Horák, Vlastimil Šubrt, Pavel Eybert, Dagmar Lastovecká, Jaroslav Mitlener, Ludě) předložila Senátu návrh zákona 1. 8. 2001. Návrh zákona rozeslán dne 11. 10. 2002 senátorům jako tisk 100/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Jan Zahradníček) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 10. 2001 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 100/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 10. 10. 2001 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 100/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 10. 2001 na 10. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 192).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 30. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Sobotka P., Julínek T..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1135/0 dne 2. 11. 2001.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 11. 2001. Vláda zaslala stanovisko 5. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 12. 2001 jako tisk 1135/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pohřebnictví

Deskriptory EUROVOCu: etika, hřbitov, smrtISP (příhlásit)