Sněmovní tisk 1273
Vládní návrh zákona o válečných hrobech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Tvrdík Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pieta, Pohřebnictví

Deskriptory EUROVOCu: etika, hřbitov, smrt, válečná oběťISP (příhlásit)