Sněmovní tisk 512
Novela z. o mezinárodním právu soukromém a procesním - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Čermák Karel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 512/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 12. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 874).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 512/2, který byl rozeslán 2. 4. 2004 v 12:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 452, usnesení č. 1072).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 347/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ladislav Macák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Karel Tejnora), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Karel Tejnora).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 5. 5. 2004 a přijal usnesení č. 231, které bylo rozdáno jako tisk 347/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 5. 2004 a přijal usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako tisk 347/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2004 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 440).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 6. 2004.

Zákon vyhlášen 15. 6. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 118 pod číslem 361/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: evropský soudní prostor, mezinárodní právo soukromé, občan EU, právo EU, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)