Sněmovní tisk 658
Novela z. o stát. sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Hana Orgoníková, Anna Čurdová, Eduard Zeman) předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: Orgoníková Hana a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 658/0 dne 5. 5. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 4. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 6. 2004 jako tisk 658/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 658/5, který byl rozeslán 9. 2. 2005 v 18:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 241, usnesení č. 1500).

 • Senát

  • PS

   Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 27/0.

  • O

   Organizační výbor dne 2. 3. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková).

  • V
   • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 16. 3. 2005 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 27/1 (pozměňovací návrhy).
  • S

   Návrh projednán dne 23. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
   Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 70).

  Poslanecká sněmovna

  • PS

   Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 658/6.
   Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2005 poslancům jako tisk 658/7.
   O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
   Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 28, usnesení č. 1628).

  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
   Prezident zákon podepsal.
   Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2005.

  Sbírka zákonů

  • Sb

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2005.

  Zákon vyhlášen 27. 5. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 204/2005 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

  Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla

  Deskriptory EUROVOCu: dítě, mateřská škola, otcovská dovolená, předškolní výchova, rodina, sociální zabezpečení

  Navržené změny předpisů (2)  ISP (příhlásit)