Sněmovní tisk 677
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Vilém Holáň, Ivo Vykydal, Jan Kasal, Ludvík Hovorka, Vladimír Říha, Jaromír Talíř, Tomáš Kvapil, Josef Vícha, Jan Grůza, Jan Škopík, Pavel Severa, Michaela Šojdrová) předložila sněmovně návrh zákona 31. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 677/0 dne 31. 5. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 6. 2004. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 7. 2004 jako tisk 677/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 20. 7. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Jitka Vojtilová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1350).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 677/3, který byl rozeslán 11. 2. 2005 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 1502).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 28/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 3. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 16. 3. 2005 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 28/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 3. 2005 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 71).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2005.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 168/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Příspěvky státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, adoptované dítě, péče o postižené osoby, rodinné přídavky, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)