Sněmovní tisk 999
Novela z. o geologických pracích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Bursík, Libor Ambrozek, Kateřina Konečná, Přemysl Rabas, Ladislav Mlčák) předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Bursík M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 999/0 dne 16. 12. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 12. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 1. 2010 jako tisk 999/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Geologie, Hornictví

Deskriptory EUROVOCu: geologie, hydrogeologie, ložiska rud, nerostné zdroje, pitná voda, spotřeba vody, těžební průmysl

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)