Sněmovní tisk 762
Novela z. o pedagogických pracovnících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: Zelenková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 762/0 dne 5. 3. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 2009. Vláda zaslala stanovisko 1. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 4. 2009 jako tisk 762/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Školství

Deskriptory EUROVOCu: mzda, mzdové náklady, učitel, vysokoškolské vzdělání

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů762/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)762/0
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů762/0


ISP (příhlásit)