Sněmovní tisk 163
N. z. o nájemném z bytů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milada Halíková, Jan Klán, Vojtěch Adam, Alexander Černý, Jiří Dolejš, Stanislav Grospič, Kateřina Konečná, Soňa Marková, Josef Nekl, Miroslav Opálka, Josef Šenfeld) předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: Halíková M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 163/0 dne 3. 11. 2010.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 11. 2010. Vláda zaslala stanovisko 2. 12. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 12. 2010 jako tisk 163/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, cenová regulace, placené služby, poskytování služeb, pronájem, pronájem nemovitosti, úprava nájmů

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)