Sněmovní tisk 450
Vl.n.z. o Finanční správě České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 8. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 450/0 dne 18. 8. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 657).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 450/1 (pozměňovací návrhy).
 • L

  Projednávání proběhlo 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 783).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 450/2, který byl rozeslán 26. 10. 2011 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 7, usnesení č. 849).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 11. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 236/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 12. 2011 a přijal usnesení č. 184, které bylo rozdáno jako tisk 236/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 12. 2011 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 236/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 8. 12. 2011 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 157 pod číslem 456/2011 Sb.Související tisk: 451 (Vl.n.z. v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě ČR).


Hesla věcného rejstříku: Finance, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, daňová kontrola, daňové orgány, finanční kontrola, vybírání daní

Navržené změny předpisů (24):

CitaceZměnaPředpisOd
35/1993novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů450/0
325/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.450/0
85/1994novelizujeZákon č. 85/1994 Sb. ČR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1994, zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 10/1993, 72/1994, 337/1992, 35/1993, 325/1993, 157/1993, 302/1993, 315/1993, 323/1993, 18/1993, 322/1993 a dalších450/0
311/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů450/0
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze450/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)450/0
253/2000novelizujeZákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů450/0
58/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů450/0
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)450/0
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů450/0
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony450/0
130/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony450/0
165/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony450/0
230/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony450/0
130/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony450/0
239/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím450/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech450/0
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu450/0
199/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony450/0
249/2010novelizujeVyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu 450/0
30/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony450/0
370/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
457/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky 
531/1990rušíZákon České národní rady o územních finančních orgánech450/0


ISP (příhlásit)