Sněmovní tisk 497
Novela z. o silniční dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 21. 9. 2011.
Zástupce navrhovatele: Svoboda B.,Blažek R..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 497/0 dne 22. 9. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 9. 2011. Vláda zaslala stanovisko 20. 10. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 2011 jako tisk 497/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 10. 2011 (usnesení č. 181). Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Huml a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 24. 4. 2012 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Doprava
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dopravce, dopravní licence, jízdní personál, pokuta, silniční doprava, taxi, veřejná doprava, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)