Sněmovní tisk 734
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 734/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1238).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 734/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 734/2, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 14:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 203, usnesení č. 1318).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 434/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 434/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 757).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 149 pod číslem 407/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3581Michal BabákDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.4. 9. 2012 v 03:24:31
3812Miroslav SvobodaDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 9. 2012 v 15:47:39
3813Ladislav ŠinclDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 9. 2012 v 15:49:56


Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Daně - spotřební daň, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: chemický alkohol, minerální olej, spotřební daň, tabák

Navržené změny předpisů (15):

CitaceZměnaPředpisOd
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci734/0
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen734/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)734/0
229/1992novelizujeZákon o komoditních burzách734/0
72/2000novelizujeZákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)734/1
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)734/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích734/1
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)734/0
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů734/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních734/0
254/2004novelizujeZákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů734/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích734/0
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky734/0
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky734/0
165/2012novelizujeZákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů734/1


ISP (příhlásit)