Sněmovní tisk 592
Novela z. o obchodních korporacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: Zavadil J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 592/0 dne 7. 9. 2015.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 9. 2015. Vláda zaslala stanovisko 6. 10. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2015 jako tisk 592/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 10. 2015 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Jaroslav Borka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1167).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 592/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 592/3 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 592/4 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2016 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 592/5.
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 592/6 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 592/7, který byl rozeslán 9. 9. 2016 v 9:54.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 592/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1409).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 3/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 12. 2016 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 3/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 12. 2016 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 3/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 14. 12. 2016 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2016.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 458/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4226Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.27. 4. 2016 v 07:41:29
4291Pavel ČihákDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.3. 5. 2016 v 15:00:01
4405Ivan AdamecDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.24. 5. 2016 v 18:09:35
4592Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.20. 6. 2016 v 10:49:13
4630Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.27. 6. 2016 v 10:39:29
4633Stanislav GrospičDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.27. 6. 2016 v 12:37:46
4648Jan BartošekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 6. 2016 v 14:54:20


Hesla věcného rejstříku: Družstva, Obchod a služby, Zákoník obchodní

Deskriptory EUROVOCu: kapitálová společnost, management, profesní obchodní společnost, propuštění, správní rada, typ podniku, veřejná funkce, veřejné vlastnictví, zastoupení zaměstnanců

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)