Sněmovní tisk 721
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Soňa Marková, Miroslav Opálka, Stanislav Mackovík, Pavel Kováčik) předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: Marková S. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 721/0 dne 17. 2. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 2. 2016. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 3. 2016 jako tisk 721/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: pojistné, státní zdravotní služba, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)