Sněmovní tisk 920
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: Tejc J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 920/0 dne 23. 9. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 9. 2016. Vláda zaslala stanovisko 25. 10. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2016 jako tisk 920/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 10. 2016 (usnesení č. 329). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1663).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6354Pavel ČihákDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.10. 5. 2017 v 17:27:30
6533Jeroným TejcDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.6. 6. 2017 v 14:19:37
6540Jeroným TejcDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.6. 6. 2017 v 17:28:49
6551Radek VondráčekDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.7. 6. 2017 v 12:30:12
6584Pavel ČihákDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.19. 6. 2017 v 15:36:41
6625Jeroným TejcDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 6. 2017 v 09:35:00
6626Jeroným TejcDokumenty se připravují k zveřejnění, prosím, zkuste později.28. 6. 2017 v 09:37:03


Deskriptory EUROVOCu: bydlení, družstevní dům, občanský zákoník, osídlení, předkupní právo, spoluvlastnictví

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)